International Congress on Economics and Administrative Sciences  JAVSCONGRESS ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ
Электрондук почта: javscongress@gmail.com

Чыңгыз Айтматов атындагы кампус, 720038, Жал, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН