International Congress on Economics and Administrative Sciences  JAVSCONGRESS ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ

КЫСКАЧА МАЗМУНДУ, ДОКЛАДДЫ ЖАЗУУ ЖАНА ЖАРЫЯЛАНУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

A. ДОКЛАДДЫН КЫСКАЧА МАЗМУНУ

Түрк, англис, кыргыз же орус тилдеринде кеминде 200 жана эң көп 300 сөздөн турган докладдын кыскача мазмуну 3-5 ачкыч сөздү камтышы зарыл. Ошондой эле, түрк, кыргыз же орус тилдериндеги докладдардан англис тилинде аталышы, кыскача мазмуну жана ачкыч сөздөр талап кылынат. Докладдар онлайн система аркылуу жөнөтүлөт жана калыстардын баалоосу онлайн система аркылуу жүргүзүлөт.

Докладды жөнөтүү, каттоодон өтүү жана төлөө процесстерин көрүү үчүн, КАТТОО&ТӨЛӨӨ баскычы колдонулат.

B. ДОКЛАДДЫН ТОЛУК ТЕКСТИ

Докладдардын толук тексттери “JAVStudies” журналынын макалаларды жиберүү эрежелеринин негизинде даярдалат.

“Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)” журналынын жазуу жана жарыялоо эрежелери менен таанышуу үчүн басыныз.

“Реформа” журналынын жазуу жана жарыялоо эрежелери менен таанышуу үчүн басыныз.

С.“JAVSTUDIES” ЖАНА “РЕФОРМА” ЖУРНАЛДАРЫНЫН ЖАЗУУ ЖАНА ЖАРЫЯЛОО ЭРЕЖЕЛЕРИ

“Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)” жана “Реформа” журналдарында акысыз жарыяланууга кабыл алынган макалаларда ал докладдын конгрессте орун алгандыгы тууралуу маалымат берилиши зарыл.

“Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)” журналынын жазуу жана жарыялоо эрежелери менен таанышуу үчүн басыныз.

“Реформа” журналынын жазуу жана жарыялоо эрежелери менен таанышуу үчүн басыныз.