International Congress on Economics and Administrative Sciences  JAVSCONGRESS ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ

Конгресс кайда өткөрүлөт?

Кыргыз-Түрк Манас университети, Чыңгыз Айтматов атындагы кампус, Экономика жана башкаруу факультети, Бишкек / Кыргызстан, онлайн режиминде өткөрүлөт. “Zoom” программасы аркылуу өткөрүү пландаштырылууда.

Программа кандай болот?

Ачылыш аземи, ачылыш сөздөрү, ачылыш сессиялары программанын биринчи күнүндө орун алат, ал эми докладдардын презентациялары экинчи жана үчүнчү күндөрү пландаштырылууда. Толук маалымат кийинчерээк жарыяланат.

Канча презентация жасай алам?

Бир катышуучунун аты-жөнү эң көп үч докладда орун алышы мүмкүн, ошого жараша катышуучу эң көп үч докладын жибере алат.