International Congress on Economics and Administrative Sciences  JAVSCONGRESS ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ

ТӨЛӨМ

Бир автордун аты эң көп үч (3) докладга гана кошула алат.

Түркиядан катышуучулар үчүн катышуу акысы 500 лира. Авторлору ошол эле кишилер болгон учурда бирден көп доклад бергендер үчүн катышуу акысы 250 лира.

Орто Азия Түрк Республикаларынан катышуучулар үчүн конгресске катышуу акысыз

Азия жана Африка өлкөлөрүнөн катышуучулар үчүн катышуу акысы 10 АКШ доллары

Башка өлкөлөрдөн катышуучулар үчүн катышуу акысы 50 АКШ доллары.

Конгресске катышуу акысы төмөнкү кызматтарды камтыйт:

 

 

Банк эсеби тууралуу маалымат

Катышуу акысын конгесстин атына төмөнкү эсепке которуңуз:

Бардык доллар транзакциялары үчүн: (бардык өлкөлөрдөн)

Account holder: Kyrgyz-Turkish Manas University, Cengiz Atmatov Caddesi, 56, 720044 Bishkek, Kyrgyz Republic
Bank name: Demir Kyrgyz International Bank
Address: Chui ave., 245, Bishkek, Kyrgyz Republic
Account: 1180000012853720
Bank SWIFT: DEMIKG22