JAVSCONGRESS ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİSempozyum nerede yapılacak?

 

 Bildiri sunum süresi kaç dakikadır, soru cevap bölümü olacak mı?

 

Yayınlar doçentlik ve akademik teşvikte geçerli mi?

 

Tam metin göndermek zorunlu mu?

 

En fazla kaç bildiri ile katılabilirim?

 

Program nasıl olacak?