JAVSCONGRESS ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ 

Sempozyum programı belirtilen tarihte ilan edilecektir.