JAVSCONGRESS ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİE-posta adresi: javscongress@gmail.com

Adres: Cengiz AYTMATOV Kampüsü (Cal), 720038, Bişkek, KIRGIZİSTAN