Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi - International Congress on Economics and Administrative Sciences JAVSCONGRESS ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ

Kayıt yaptırmak ve bildiri özeti göndermek için tıklayınız.


2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

 

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi’nin Saygıdeğer Katılımcıları;

Sizleri 9-11 Haziran 2021 tarihlerinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi’ne davet etmekten büyük mutluluk duyarız.

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi’nde nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlanması, disiplinler arası çalışma ortamı oluşturarak alanla ilgili deneyimlerin, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin paylaşılması ve iktisadi ve idari bilimler alanındaki güncel konuların tartışılması hedeflenmektedir. Bildiriler Türkçe, İngilizce, Kırgızca ve Rusça olarak hazırlanabilir ve sunulabilir. Katılımcılar bildirilerini 15 dakikalık süre içerisinde sözlü olarak çevrimiçi (online) sunacaklardır.

Ana tema Covid-19 Pandemi sürecinde dünyada ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmelerdir.
Bunun dışında iktisadi ve idari bilimler alanına giren bütün iktisat, işletme, finans, siyaset bilimi, kamu yönetimi, kamu hukuku, yerel yönetimler, kentleşme, sosyal hizmetler, uluslararası ilişkiler, maliye, ekonometri, turizm, dış ticaret, lojistik, çalışma ekonomisi, yönetim bilişim sistemleri, tarım ekonomisi, sağlık yönetimi, endüstri mühendisliği, mühendislik ekonomisi konularında da bildiri kabul edilecektir.
Ayrıca iktisat, işletme, siyasi ve idari bilimlerle ilgili disiplinler arası konularda yapılan çalışmalarda bildiriler de kabul edilecektir. 

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri ISBN’li özet kitabında ve tam metinleri ise ISBN’li e-bildiri kitabında yayınlanacaktır. Ayrıca bildirilerin tam metinleri, bildiri sahibi tarafından istendiği takdirde, akademik teşvikte ve UAK tarafından doçentlikte kabul edilen (diğer) uluslararası alan indeksli JAVStudies (Türkçe ve İngilizce) ve Reforma (Türkçe, İngilizce, Kırgızca ve Rusça) Dergilerinde ücretsiz olarak yayınlanabilecektir. Dergilerde yayınlanması talep edilen bildiri tam metinleri, ilgili derginin yazım ve yayın kurallarına uygunluk açısından editör kontrolünden geçtikten sonra çift taraflı kör-hakem süreciyle değerlendirilecek ve kabul edilen bildiriler gönderim sırasına göre gelecek sayılarda veya özel bir sayıda ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

Yayınların UAK doçentlik ve akademik teşvikte geçerli olup olmadığı ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız: Sık Sorulan Sorular.

Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde iktisadi ve idari bilimler alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri katılabileceklerdir.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi merkezli olmak üzere çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi’nde sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

 

KONGRE GEÇMİŞİ

1. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi 2019 yılında Şırnak Üniversitesi ev sahipliğinde JAVScongress organizasyonuyla geniş bir katılımla (200 üzerinde katılımcı) Şırnak Valiliği, Dicle Kalkınma Ajansı, Şırnak Ticaret Odası desteği ile Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde yüz yüze yapılmış ve bir oturum ise online olarak gerçekleştirilmiştir. 1. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi ile ilgili ISBN’li e-kitaplar, albüm vd. detaylı bilgiler için lütfen tıklayınız.

Önemli Tarihler

 • Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç: 15.04.2021
 • Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 31.05.2021
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 1.06.2021
 • Katılım Ücreti Ödeme Son Tarih: 3.06.2021
 • Bildiri Özet Kitabı Yayınlanma Tarihi: 30.06.2021
 • Sempozyum Programının İlanı: 4.06.2021
 • Sempozyum Başlangıç Tarihi: 09.06.2021
 • Sempozyum Bitiş Tarihi: 11.06.2021
 • Dergide yayınlanacak Bildirilerin Dergilere Son Yüklenme Tarihi: 30.06.2021
 • E-Bildiri Kitabı İçin Tam Metin Bildirilerin Son Gönderim Tarihi: 30.06.2021
 • E-Bildiri Kitabı Yayınlanma Tarihi: 30.07.2021

BağlantılarKonuşmacılar - Etkinliğe katılacak misafirlerimiz

Prof. Dr. Halil SEYİDOĞLU
İstanbul Doğuş ÜniversitesiProf. Dr. Birol AKGÜN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi


Prof. Dr. Metin BAYRAK
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi


Prof. Dr. Sayım YORĞUN
İstanbul ÜniversitesiProf. Dr. Selahattin SARI
Beykent ÜniversitesiProf. Dr. Kenan PEKER
Elazığ Fırat ÜniversitesiProf. Dr. Vedat KAYA
Erzurum Atatürk ÜniversitesiProf. Dr. Ercan OKTAY
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi


Prof. Dr. Mehmet GÖKÜŞ
Selçuk ÜniversitesiProf. Dr. Damira JAPAROVA
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi


Prof. Dr. Cusup PRİMBAEV
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi


Prof. Dr. Doğan UYSAL
Manisa Celal Bayar ÜniversitesiProf. Dr. Hacer Tuğba EROĞLU
Selçuk ÜniversitesiProf. Dr. Hakan ÇETİNTAŞ
Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Osman PEHLİVAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Suat BEYLUR
Kazakistan Ahmet Yesevi ÜniversitesiDoç. Dr. Fariz Ahmadov
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi


Doç. Dr. Bobir Tursunov
Taşkent Devlet İktisat Üniversitesi


Prof. Dr. Burcu ÖZCAN
Fırat Üniversitesi
Organizatörler ve Destekleyenler