JAVSCONGRESS ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİÖZET VE BİLDİRİ YAZIM VE YAYIN İLKELERİ

A. BİLDİRİ ÖZETLERİ

En az 200 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe, İngilizce, Kırgızca veya Rusça özet, en az 3 en fazla 5 anahtar kelime yer almalıdır. Türkçe, Kırgızca veya Rusça özet gönderimlerinde ayrıca İngilizce başlık, anahtar kelimeler ve özet zorunludur.

Bildiler online sistem üzerinden gönderilecek ve hakem değerlendirmeleri online sistem üzerinden yapılacaktır.

Bildiri özeti göndermek, kayıt yaptırmak, ödeme ve hakemlik süreçlerini takip etmek için ana sayfadaki KAYIT&ÖDEME butonu kullanılacaktır.

Kongre otomasyon sistemine kayıt esnasında bildiri başlıklarını lütfen ilk harfler büyük şeklinde giriniz. Ayrıca Ad SOYAD şeklinde kayıt yapınız.

 

B. BİLDİRİ TAM METİNLERİ

Sempozyum tam metin bildirilerinde JAVStudies dergisi yazım yayın ilkeleri esas alınacaktır.

Journal of Academic Value Studies (JAVStudies) Dergisinin yazım ve yayın kuralları için tıklayınız.

 

 

C.JAVSTUDIES VE REFORMA DERGİLERİ YAZIM VE YAYIN İLKELERİ

Journal of Academic Value Studies (JAVStudies) ve Reforma Dergilerinde ücretsiz olarak yayınlanması kabul edilen tam metin bildirilerin, kongrede sunulduğu bilgisini dipnot olarak belirtmekle birlikte, ilgili derginin Yazım ve Yayın İlkelerine göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Journal of Academic Value Studies (JAVStudies) Dergisinin yazım ve yayın kuralları için tıklayınız.

Reforma Dergisinin yazım ve yayın kuralları için tıklayınız.