JAVSCONGRESS ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİE-posta: javscongress@gmail.com

Cengiz Aytmatov Kampüsü, 720038, Cal, Bişkek, KIRGIZİSTAN