Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi - International Congress on Economics and Administrative Sciences JAVSCONGRESS ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ

Kayıt yaptırmak ve bildiri özeti göndermek için tıklayınız.


3. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

Saygıdeğer bilim insanları,

Sizleri 28-29 Kasım 2023 tarihlerinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 3. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi’ne davet etmekten büyük mutluluk duyarız.

3. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi’nde nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlanması, disiplinler arası çalışma ortamı oluşturarak alanla ilgili deneyimlerin, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin paylaşılması ve iktisadi ve idari bilimler alanındaki güncel konuların tartışılması hedeflenmektedir. Bildiriler Türkçe, İngilizce, Kırgızca ve Rusça olarak hazırlanabilir ve sunulabilir. Katılımcılar bildirilerini 15 dakikalık süre içerisinde sözlü olarak yüzyüze veya çevrimiçi (online) sunacaklardır.

Ana tema İslam Ekonomisi, İslami Finans ve İslam’da Siyasal Düşüncedir. Bunun dışında iktisadi ve idari bilimler alanına giren bütün iktisat, işletme, finans, siyaset bilimi, kamu yönetimi, kamu hukuku, yerel yönetimler, kentleşme, sosyal hizmetler, uluslararası ilişkiler, maliye, ekonometri, turizm, dış ticaret, lojistik, çalışma ekonomisi, yönetim bilişim sistemleri, tarım ekonomisi, sağlık yönetimi, endüstri mühendisliği, mühendislik ekonomisi konularında da bildiri kabul edilecektir.

Ayrıca iktisat, işletme, siyasi ve idari bilimlerle ilgili disiplinler arası konularda yapılan çalışmalara dair bildiriler de kabul edilecektir. 

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri ISBN’li özet kitabında (yayın yılı 2023) ve tam metinleri ise ISBN’li e-bildiri kitabında (yayın yılı 2023) yayınlanacaktır. Kongre bildirileri UAK doçentlikte kabul edilmekle birlikte bildirilerin akademik teşvikte geçerli olup olmadığı ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız: Sık Sorulan Sorular.

Ana tema ile ilgili bildirilerin tam metinleri, akademik teşvikte ve UAK tarafından doçentlikte kabul edilen uluslararası kitap bölümünde (yayın yılı 2024) yayınlanacak, bildiri sahibi tarafından istendiği takdirde, akademik teşvikte ve UAK tarafından doçentlikte kabul edilen (diğer) uluslararası indeksli JAVStudies (Türkçe ve İngilizce) ve Reforma (Türkçe, İngilizce, Kırgızca ve Rusça) Dergilerinde (yayın yılı 2024) ücretsiz olarak yayınlanabilecektir. Dergilerde yayınlanması talep edilen bildiri tam metinleri, ilgili derginin yazım ve yayın kurallarına uygunluk açısından editör kontrolünden geçtikten sonra çift taraflı kör-hakem süreciyle değerlendirilecek ve kabul edilen bildiriler gönderim sırasına göre gelecek sayılarda veya özel bir sayıda ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Yazım ve yayın ile ilgili daha geniş bilgi için lütfen tıklayınız.

Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde iktisadi ve idari bilimler alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri katılabileceklerdir.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi merkezli olmak üzere yüzyüze veya çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek olan 3. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi’nde sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

KONGRE GEÇMİŞİ

1. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi 2019 yılında Şırnak Üniversitesi ev sahipliğinde JAVScongress organizasyonuyla geniş bir katılımla (200 üzerinde katılımcı) Şırnak Valiliği, Dicle Kalkınma Ajansı, Şırnak Ticaret Odası desteği ile Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde yüz yüze yapılmış ve bir oturum ise online olarak gerçekleştirilmiştir. 1. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi ile ilgili ISBN’li e-kitaplar, albüm vd. detaylı bilgiler için lütfen tıklayınız.

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi 2021 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ev sahipliğinde geniş bir katılımla çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilmiştir. 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi ile ilgili ISBN’li e-kitaplar, albüm vd. detaylı bilgiler için lütfen tıklayınız.

Önemli Tarihler

 • Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç: 18.09.2023
 • Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 20.11.2023
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 21.11.2023
 • Katılım Ücreti Ödeme Son Tarih: 23.11.2023
 • Sempozyum Programının İlanı: 25.11.2023
 • Sempozyum Tarihi: 28-29.11.2023
 • E-Bildiri Kitabı İçin Tam Metin Bildirilerin Son Gönderim Tarihi: 11.12.2023
 • Dergi ve Uluslararası Kitap Bölümü için Tam Metin Gönderme: 1-31.01.2024
 • Bildiri Özet Kitabı Yayınlanma Tarihi:15.12.2023
 • E-Bildiri Kitabı Yayınlanma Tarihi: 29.12.2023
 • Uluslararası Kitap Yayınlanma Tarihi: Şubat 2024
 • Makalelerin Dergilerde Yayınlanma Tarihi: 2024

BağlantılarKonuşmacılar - Etkinliğe katılacak misafirlerimiz

Prof. Dr. Adem ESEN
İstanbul Üniversitesi, TürkiyeProf. Dr. Servet BAYINDIR
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye


Doç. Dr. Murniati MUKHLISIN
Tazkia University, EndonezyaProf. Dr. Yasin AKTAY
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye


Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, TürkiyeProf. Dr. M. Ishaq BHATTI
La Trobe University, AvustralyaProf. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye


Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan


Prof. Dr. Muhammad AYUB
Riphah International University, PakistanProf. Dr. Mahmut Hakkı AKIN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, TürkiyeDoç. Dr. Muhammed MARUF
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, TürkiyeDoç. Dr. Süleyman AKDEMİR
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, TürkiyeDoç. Dr. Necmettin ÇALIŞKAN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, TürkiyeDoç. Dr. Harun BEKİROĞLU
Malatya İnönü Üniversitesi, TürkiyeDoç. Dr. Bekir GÜNDOĞMUŞ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, TürkiyeDoç. Dr. Abdullah AYDIN
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, TürkiyeProf. Dr. Abu Umar Faruq AHMAD
United International University, Bangladeş


Doç. Dr. Ali YÜKSEK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye


Doç. Dr. Abdulkadir ATAR
Marmara Üniversitesi, TürkiyeDoç. Dr. Suna AKTEN ÇÜRÜK
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye


Lect. Suerkul ABDYBALY TEGIN
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Dr. Hasan KAZAK
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KÖROĞLU
İstanbul Üniversitesi, Türkiye


Dr. Razli RAMLİ
University of Technology, Malezya


Dr. SM Mohamed ISMAIL
South Eastern University, Sri Lanka


Dr. ad. Abdurraşid CORAEV
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan


Dr. Öğr. Üyesi İrfan ERSİN
İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye