JAVSCONGRESS ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİÖZET VE TAM METİN YAZIM VE YAYIN İLKELERİ

Kayıt yaptırmak, bildiri özeti göndermek, bildiri e-kitabı için tam metin göndermek, hakemlik süreçlerini takip etmek, kabul mektubunu ve katılım belgesini indirmek için ana sayfadaki Kayıt & Giriş butonu kullanılacaktır. 

Kongre otomasyon sistemine kayıt esnasında bildiri başlıklarını lütfen İlk Harfler Büyük şeklinde giriniz. Ayrıca büyük küçük harf formatı olarak adınızı ve soyadınızı lütfen Ad SOYAD şeklinde kayıt yapınız.

 

BİLDİRİ ÖZETLERİ

 1. Bütün katılımcıların özet göndermeleri zorunludur. Özetler web üzerinden gönderilecektir.
 2. Özetler en az 200 en fazla 300 kelimeden oluşmalı ve en az 3 en fazla 5 anahtar kelime olmalıdır.
 3. Özetler Türkçe ve İngilizce ya da yalnızca İngilizce olmalıdır.
 4. Yalnızca İngilizce özet göndermek isteyen katılımcılar, Kayıt & Giriş sayfasında giriş yapmadan önce İngilizce dil seçeneğini seçmelidir.
 5. Hakem değerlendirmeleri web sitesi üzerindeki otomasyon üzerinden çift taraflı kör hakemlik sistemine göre yapılacaktır.
 6. Hakem değerlendirmesi sonucu olumlu olan katılımcılar, kabul mektubunu kullanıcı girişi yaparak indirebileceklerdir.

Bildiri özetleri ISBN'li kitapta 2023 yılında yayınlanacaktır.

 

TAM METİNLER İÇİN AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİ SEÇİLMELİDİR

Ancak bildiri e-kitabında yayınlanacak tam metinlerin genişletilmiş hali kitap bölümü veya dergilerde makale olarak yayınlanabilecektir.

 

A. BİLDİRİ E-KİTABI

Sempozyum tam metin bildirilerinde yazım yayın ilkeleri aşağıdadır:

 1. Ana başlık TÜMÜ BÜYÜK ve Times New Roman 12 punto kullanılmalıdır.
 2. Metin ve alt başlıklarda Times New Roman 11 punto kullanılmalıdır (Tablolarda daha küçük punto kullanılabilir).
 3. A4 sayfa formatı, Normal kenar boşlukları (2,5 cm) ve satır aralıkları 1,15 olmalıdır.
 4. Tam metin özetleri (özet kitabından farklı olarak) en fazla 200 kelime olmalı, 3-10 arası anahtar kelime olmalıdır.
 5. Türkçe, Kırgızca ve Rusça tam metinlerde İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler de olmalıdır.
 6. Ana başlığın altında Ünvan, Ad Soyad, Kurum bilgileri ve eposta adresi olmalıdır.
 7. Metin en fazla 10 sayfa olmalıdır.
 8. Üst bilgi alt bilgi, kesme ve sayfa numarası kesinlikle eklenmemelidir.
 9. Atıflar ve kaynakça için APA formatı kullanılmalıdır.
 10. Metin içi dipnot kullanılmalıdır Ör: (Sugözü, 2010: 241)
 11. Özet gönderme tarihi: 18 Eylül - 20 Kasım 2023

Bildiri Tam Metinleri ISBN'li E-kitapta 2023 yılında yayınlanacaktır.

 

B. ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ

Uluslararası yayınevinin ISBN'li tam metin kitabında kitap bölümü için yazım yayın ilkeleri aşağıdadır:

 1. Kitap bölümünün konusu kongrenin ana teması ile ilgili olmalıdır.
 2. Tam metin, bildiri e-kitabında yayınlanmış ise, ancak genişletilmiş hali kabul edilecektir.
 3. Ana başlık TÜMÜ BÜYÜK ve Times New Roman 12 punto kullanılmalıdır.
 4. Metin ve alt başlıklarda Times New Roman 11 punto kullanılmalıdır (Tablolarda daha küçük punto kullanılabilir).
 5. A4 sayfa formatı, Normal kenar boşlukları (2,5 cm) ve satır aralıkları 1,15 olmalıdır.
 6. Özet gerekmemektedir, kitap bölümü 1. Giriş ile başlayacaktır.
 7. Kitap bölümü için Türkçe veya İngilizce tam metin kabul edilecektir.
 8. Ana başlığın altında Ünvan, Ad Soyad, Kurum bilgileri ve eposta adresi olmalıdır.
 9. Metin 15-20 sayfa arasında olmalıdır.
 10. Üst bilgi, alt bilgi, sayfa sonu ve sayfa numarası kesinlikle eklenmemelidir.
 11. Atıflar ve kaynakça için APA formatı kullanılmalıdır.
 12. Metin içi dipnot kullanılmalıdır Ör: (Sugözü, 2010: 241)
 13. Kitap bölümü için tam metinler javscongress@gmail.com adresine gönderilmelidir.
 14. Kitap bölümü için tam metin gönderme tarihi: 1 Ocak - 31 Ocak 2024

Kitap bölümleri, ISBN'li kitapta 2024 yılında yayınlanacaktır.

 

C. JAVSTUDIES VE REFORMA DERGİLERİNDE MAKALE

 1. Journal of Academic Value Studies (JAVStudies) ve Reforma Dergilerinde ücretsiz olarak yayınlanması kabul edilen tam metin bildirilerinin, kongrede sunulduğu bilgisinin dipnot olarak belirtilmesi gerekmektedir.
 2. Makalelerin, gönderilecek derginin yazım ve yayın ilkelerine göre düzenlenmesi gerekmektedir.
 3. Makaleler dergilerin web sayfasına yüklenmelidir. Journal of Academic Value Studies (JAVStudies) Dergisinin web sitesi için tıklayınız. Reforma Dergisinin web sitesi için tıklayınız.
 4. Dergi için tam metin gönderme tarihi: 1 Ocak - 31 Ocak 2024

Makaleler 2024 yılına ait sayılarda yayınlanacaktır.