JAVSCONGRESS ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİSempozyum programı ilgili tarihte ilan edilecektir.