JAVScongress  JAVSCONGRESS ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ

Yazım Yayın İlkeleri

ÖZET VE BİLDİRİ YAZIM VE YAYIN İLKELERİ

A. BİLDİRİ ÖZETLERİ

Bildiri özetlerinde en az 100, en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe Özet, 3-5 kelimelik Türkçe anahtar kelimeler ile Türkçe başlık ile isteğe bağlı İngilizce başlık,özet ve anahtar kelime yer almalıdır.

Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:
Kâğıt Boyutu: A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk: 3 cm
Alt Kenar Boşluk: 3 cm
Sol Kenar Boşluk: 3 cm
Sağ Kenar Boşluk: 3 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: Başlıkta 12, özet ve metin 11 ve dipnotlarda 9 punto

B. BİLDİRİ TAM METİNLERİ

Sempozyum tam metin bildirilerinde JAVStudies yazım yayın ilkeleri esas alınacaktır.

JAVStudies Yazım ve Yayın İlkeleri için tıklayınız.

C. JAVStudies Dergisi YAZIM VE YAYIN İLKELERİ

International Journal of Academic Value Studies (JAVStudies) Dergisi ’nde ücretsiz olarak yayınlanması kabul edilen tam metin bildirilerin, kongrede sunulduğu bilgisini dipnot olarak belirtmekle birlikte, JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın İlkelerine göre düzenlenmesi gerekmektedir.

JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın İlkeleri için tıklayınız.