JAVScongress  JAVSCONGRESS ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ

İletişim

E-posta: info@javscongress.com

Sekreterya

Arş. Gör. Can VERBERİ

Arş. Gör. Ammar SEVGİLİ

Arş. Gör. Kadir ÖZDEMİR